Matomo

Siebel Developer

Verantwoordelijk voor de engineering inbreng en visie tijdens het refinement proces, waar de Business Demand wordt omgezet inwerkbare onderdelen. Wijst op dependencies, non-functional requirements en alternatieve oplossingsrichtingen.

Escaleert engineering en architectuur issues tijdig richting de Enterprise Architect, Product Owner of de IT Engineering Lead. Zorgt dat de oplossing in lijn is met de standaard, maar ook voldoet aan de Business Demand.

Voert overleg met business en IT partijen. Kent alle belangrijke stakeholders en weet, met gevoel voor tact, om te gaan met

verschillende en soms tegenstrijdige belangen. Ondersteunt actief de Product Owner in het realiseren van business value.

Verfijnt, analyseert, ontwerpt, ontwikkelt/codeert, test, onderhoudt en realiseert kwalitatief goede en toekomst vaste IT oplossingen

(werkende software) teneinde de business lines en de betreffende Grids te ondersteunen in het realiseren van hun strategie e doelstellingen.

 • Kennis van Agile (Scrum), Lean-methodieken
 • Kennis van en ervaring met acteren in een (multi-vendor) IT-outsourced omgeving
 • Kennis van IT-architectuur, IT-afdelingen, procesinrichting en procesmanagement
 • Kennis van de domein specifieke architectuur en de domein specifieke architectuur doelstellingen
 • Expert op het gebied van een of meerdere ontwikkelmethodes
 • Kennis van belangrijkste IT-systemen en hoe deze bijdragen aan het vervullen van de business requirements
 • Kennis van relevante applicaties en infrastructuur in het eigen aandachtsgebied
 • Kennis van de business van het werkgebied waarvoor de verantwoordelijk bestaat (Retail, PB, CB of Functions)
 • Kennis actuele IT-trends, zowel binnen als buiten het eigen aandachtsgebied (cloud, API, open banking, DevOps, CI/CD, SOA etc.)
 • Kennis van of ervaring met (o.a.) Object Orientation, RESTful web services en Open API concepts
 • Kennis van of ervaring met (o.a.) Java, XML, SOAP, HTML en SQL
 • Kennis van of ervaring met (o.a.) Siebel
 • Kennis van of ervaring met (o.a.) Front end development (Vue.js, OCA)
 • Cross skilled op de IT gebieden: user story refinement, (business) analyse, ontwerp, ontwikkeling/codering, testen, onderhoud
 • Kennis van business analyse en ontwikkeling van software in het algemeen

Wij zijn op zoek naar een developer rmet Siebel kennis en ervaring, die in staat om over meerdere vakgebieden heen te kijken. Siebel is de hoofdzaak, daarnaast Java, Front-end VueJS (OCA). De IT Development Engineer is in staat, Designs te maken, zodat systemen met elkaar communiceren, van Front-end tot Back-end technisch ontwerpen maken.

Job Information

Job Reference: B.V_1593180094
Salary:
Salary From:
Salary To:
Job Industries: IT
Job Locations: Amsterdam, North Holland
Job Types: Contract

Apply for this Job

Please enter your full name.

Enter a valid email address.

Add your cover letter for supporting information here.

Upload your CV to accompany your application for this job.

Fields marked with * are required.